Odstoupení od kupní smlouvy

Právo na odstoupení od kupní smlouvy trvá po dobu 14 (čtrnácti) dní od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy je nutné doručit prodávajícímu do 14 (čtrnnácti) dní od převzetí zboží na adresu provozovny nebo elektronickou poštou (viz Kontakt).

V tomto případě musí být zboží vráceno do 14 (čtrnácti) dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu. 

Záruční doba

Standardní záruční doba na zboží je 2 roky, není-li uvedeno jinak.

Jak reklamovat zboží

Reklamaci zboží, které není ve shodě s kupní smlouvou, provádějte bez zbytečného odkladu.

Reklamované zboží po předchozí telefonické či písemné domluvě předejte některému z našich středisek k vyřízení reklamace.

Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího uplatnění práva z vadného plnění.

Reklamované zboží bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedeme do souladu s kupní smlouvou formou výměny, nebo opravy. Nebude-li takový postup možný, máte jako kupující nárok na přiměřenou slevu z ceny věci nebo na odstoupení od kupní smlouvy.

Kontakty pro uplatnění reklamace

  • Elena Kopecká, Palackého 482/34, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 73911127;
  • E-mail: info@jezdeckepotreby-pegas.cz
  • Tel. - zákaznická linka: +420 608 662 306

Podrobnosti a další práva a povinnosti dotčených stran související s odpovědností za vady a podmínky reklamací upravuje plné znění obchodních podmínek.

Formulář ke stažení